Wizyta listonosza

WSZECHOBECNE KUWETY I BRAK RODO

Firmy każdego dnia otrzymują znaczne ilości dokumentów począwszy od korespondencji od klientów, przez oferty po ważne pisma urzędowe. Aplikacja Korespondencja Przychodząca wdrażana przez nas w oparciu o narzędzia Office 365 pomaga organizacjom usystematyzować i uporządkować ich gromadzenie. Sterty segregatorów w formie tradycyjnej nie ułatwiają wyszukiwania zawartych w nich informacji.

Firmy każdego dnia otrzymują znaczne ilości dokumentów począwszy od korespondencji od klientów, przez oferty po ważne pisma urzędowe. Aplikacja Korespondencja przychodząca wdrażana przez nas w oparciu o narzędzia Office 365 pomaga organizacjom usystematyzować i uporządkować ich gromadzenie. Sterty segregatorów w formie tradycyjnej nie ułatwiają wyszukiwania zawartych w nich informacji.

Dla kogo

Dla działu administracji, sekretariatu, kancelarii.

Zastosowanie

Narzędzie wspiera obieg przychodzącej korespondencji w formie tradycyjnej między poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie.

Proces

diagram korespondencja przychodzaca systeo office365

Rys. 1.1. Diagram procesu

Po dodaniu do aplikacji dokumentu w formie skanu pracownik sekretariatu uzupełnia informacje opisowe - czego dotyczy dokument, dane nadawcy, data dokumentu oraz jego wpływu a także, gdzie przechowywana jest jego papierowa wersja oraz do jakiego działu został przekazany.

Przykładowe ekrany

korespondencja start

Rys. 1.2. Ekran startowy

korespondencja przychodzaca Systeo Office 365

Rys. 1.3. Rejestracja korespondencji

Zalety

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu obsługi korespondencji przychodzącej w firmie
  • Łatwość obsługi narzędzia - znajome środowisko Office 365
  • Szybkie wdrożenie
  • Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach

Nasza oferta

Aplikacja Korespondencja przychodząca - koszt w wersji podstawowej to tylko: 930,00 PLN netto - dla całej organizacji

Więcej informacji