Aplikacja Wniosek o zakup na bazie platformy Office 365.  Możliwość obsługi aplikacji  w Microsoft Teams.

Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie przez pracowników. Narzędzie usprawnia i automatyzuje proces decyzji o zakupach firmowych i umożliwia lepszą kontrolę kosztów w organizacji. Aplikacja może być stosowana zarówno do jednorazowych zakupów biurowych, administracyjnych jak i do powtarzalnych zakupów na zakład produkcyjny. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa wniosków zakupowych realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365.

Najważniejsze zalety

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu zakupów firmowych
  • Lepsza kontrola kosztów w organizacji
  • Wyłapywanie podejrzanych zakupów
  • Szybsze podejmowanie decyzji zakupowych
  • Historia wszystkich zakupów
  • Łatwość obsługi narzędzia dla wnioskodawcy, przełożonego i działu zakupów
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365
  • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 4 tygodni)
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Wniosek o Zakup Office365 powerapps

Dla kogo

Dla działów: administracji, zakupów, finansowych, dla wszystkich pracowników w firmie

Opis

Narzędzie pozwala w intuicyjny sposób rejestrować wnioski zakupowe pracowników w firmie. Wniosek o zakup jest przesyłany do przełożonego z prośbą o akceptację oraz do działu zakupów celem realizacji. Nasza aplikacja posiada wbudowany system uprawnień, który rozróżnia odpowiednie role użytkowników i w zależności od uprawnień mają oni dostęp do różnych danych i funkcji.

Po utworzeniu wniosku zakupowego przez pracownika zostaje on wysłany z prośbą o decyzję przełożonego. Przełożony ma dostęp do wszystkich wniosków swoich podwładnych. Każdy z tych wniosków może zaakceptować lub odrzucić. O każdej decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany. Pracownik natomiast ma możliwość podejrzenia wszystkich swoich wniosków niezleżenie od statusu.

Nasza aplikacja ma wbudowany drugi poziom akceptacji uzależniony na przykład od wartości wniosku.

Zaakceptowane wnioski zostają przesłane do działu zakupów.

Narzędzie pozwala obsłużyć kilka lokalizacji ze swoimi działami zakupów.

W określonym dziale zakupów lider zespołu będzie mógł przydzielić wybraną pozycje z zaakceptowanego wniosku do realizacji konkretnej osobie.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za realizacje przydzielonego mu konkretnego zakupu.

Osoba realizująca zakup ma możliwość umieszczenia jednego z 3 statusów realizacji. Status ten pojawi się przy danej pozycji i będzie również widoczny dla wnioskodawcy.

Naszą aplikacje można poszerzyć o dodatkowe raporty i zestawienia.

Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - wniosek o zakup

Wniosek o zakup w MS Teams
Wniosek o zakup w MS Teams
Nowy wniosek
Nowy wniosek
Moje wnioski
Moje wnioski
Akceptacja przelozonego
Akceptacja przelozonego
Akceptacja drugiego poziomu
Akceptacja drugiego poziomu
Przydział wniosku
Przydział wniosku
Realizacja zakupu
Realizacja zakupu

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini