azure storage

Storage zapewnia zmniejszenie obciążenia, podczas zarządzania centrum danych. Jest to zestaw rozwiązań odpowiadających na różne potrzeby (File Storage, Disk Storage, magazyn obiektów blob, Queue Storage, Table Storage), zapewniający praktycznie nieograniczoną skalowalność i elastycznie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu Storage zapewnia niższe koszty i płatność tylko za niezbędne elementy. Dane na Twoim koncie usługi Azure storage jest trwały i o wysokiej dostępności, bezpieczny i wysoce skalowalny.