Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników dla Office 365

Narzędzie wspiera proces przeprowadzania ankiet satysfakcji pracowników w firmie. Dzięki aplikacji możesz badać zadowolenie pracowników w zakresie ustalonych obszarów i dokonywać analizy zebranych informacji. Mimo tego, że aplikacja działa w środowisku Office 365, ankiety są wypełniane anonimowo. Aplikacja jednocześnie sprawdza czy dana osoba ma uprawnienia do wypełnienia ankiety oraz czy już wczeniej nie wypełniała ankiety.

Cechy aplikacji:

  • Usprawnienie zbierania informacji z ankiet pracowniczych
  • Anonimowe wypełnianie ankiet
  • Możliwość podziału ankiet dla różnych grup pracowników
  • Możliwość porównywania informacji dla badanych obszarów w odstępach czasowych
  • Generowanie raportów
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365
  • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko Office 365
  • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 2 tygodni)
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Dla kogo

Dla wszystkich pracowników w firmie, dla kadry menadżerskiej i działu HR

ankieta satysfakcji tablet

Opis

Zadaniem aplikacji Ankiety Satysfakcji Pracowników jest wsparcie w wypełnieniu formularzy z pytaniami na temat miejsca, warunków, satysfakcji oraz relacji w pracy. Ważnym elementem aplikacji jest to, że ankiety są wypełniane anonimowo. Narzędzie posiada mechanizm sprawdzania czy ankiety są wypełniane tylko przez wyznaczone osoby oraz czy dana osoba wypełniła ankietę tylko raz. Wszystkie osoby wypełniające ankietę wykonują to z poziomu nie swojego konta tylko konta specjalnie utworzonego na tą okoliczność, dlatego administrator ani nikt inny nie będzie miał możliwości sprawdzenia kto jakich odpowiedzi udzielił.

Aby wypełnić ankietę pracownik po starcie aplikacji podaje wcześniej wylosowany kod PIN. Kod PIN otrzymywany jest przez pracownika w procesie losowania z działu personalnego. Kod PIN można użyć tylko raz. Pracownik wypełnia ankietę odpowiadając na pytania, które są podzielone na określone przez dział personalny sekcje. Ankieta może zawierać zarówno pytania otwarte jak i zamknięte. Po odpowiedzi na wszystkie pytania pracownik zapisuje ankietę.

Galeria - ankieta satysfakcji pracowniczej

Ekran startowy
Ekran startowy
Rozpocznij ankietę
Rozpocznij ankietę
Wypełnienie ankiety
Wypełnienie ankiety
Wypełnienie ankiety
Wypełnienie ankiety
Pytania otwarte
Pytania otwarte
Lista odpowiedzi
Lista odpowiedzi
Zarządzanie ankietami
Zarządzanie ankietami
Edycja treści pytania
Edycja treści pytania
Lista pytań
Lista pytań

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini