Coroczna ocena pracownika

GOTOWY PROCES OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA
Głównym celem zarządzania kompetencjami w firmie jest efektywne wykorzystanie umiejętności i potencjałów zatrudnionych pracowników.

Umiejętne przeprowadzenie działań w tym obszarze może pomóc podwładnym rozwijać kompetencje oraz osiągać coraz lepsze wyniki a firmom budować przewagę konkurencyjną. Aplikacja Ocena okresowa pracownika wdrażana przez nas na bazie platformy Office 365 może usprawnić ten proces w twojej firmie. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie oceny pracownika przez jego przełożonego poprzez wypełnienie dedykowanego dla firmy formularza. W oparciu o dostosowany mechanizm interpretujący na adres mailowy przełożonego i pracownika wysyłana jest wiadomość z wynikiem oceny okresowej.

 

ocena okresowa office 365 systeo

Rys. 1.1. Formularz oceny pracownika -start

Dla kogo
Dla wszystkich pracowników w firmie, dla kadry menadżerskiej i działu HR

Zastosowanie
Narzędzie umożliwia dokonanie procesu oceny okresowej pracownika przez przełożonego za pomocą dedykowanego formularza. Podsumowanie rozmowy i suma ocen składowych są wysyłane do przełożonego i pracownika drogą mailową.

Proces
Narzędzie umożliwia dokonanie procesu oceny okresowej pracownika przez przełożonego za pomocą dedykowanego formularza. Podsumowanie rozmowy i suma ocen składowych są wysyłane do przełożonego i pracownika drogą mailową.

diagram ocena pracownika

Rys. 1.2. Diagram procesu

Przykładowe ekrany

ocena okresowa ekran 2

Rys. 1.3. Formularz oceny

ocena okresowa pracownik

Rys. 1.4. Formularz oceny

Zalety:

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu oceny pracowniczej
  • Łatwość obsługi narzędzia - znajome środowisko Office 365
  • Szybkie wdrożenie
  • Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach

Nasza oferta

  • Aplikacja do obsługi procesu oceny okresowej pracownika w podstawowej wersji - koszt: 1 120,00 PLN netto - dla całej organizacji

Oferta zawiera

  • Szkolenie
  • Dokumentację produktu
  • Gotowość do rozbudowy aplikacji