Planowanie urlopów dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa planów urlopowych realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365.

Planowanie Urlopów duze

Dla kogo

Dla działów kadr/personalnych, administracji, dla zarządu

Zastosowanie

Zadaniem aplikacji „Planowanie urlopów” jest rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok. Wnioski o planowanie urlopów na następny rok można składać w ustalonym dla organizacji przedziale czasowym np. od początku grudnia do końca stycznia roku, dla którego są planowane urlopy. Narzędzie jest oparte całkowicie o platformę Office 365.

www start aplikacji

Działanie

Pracownik (Wnioskodawca) rejestruje w aplikacji nowy wniosek o planowanym urlopie. Wniosek zostaje przesłany do przełożonego celem podjęcia decyzji. Niezależnie od decyzji wnioskodawca zawsze otrzymuje powiadomienie.

planowanie urlopow

 Na liście „Moje wnioski” każdy pracownik może zobaczyć listę wszystkich swoich wniosków o planowany urlop wraz ze statusami.

www moje wnioski

Wszystkie wypełnione i wysłane do przełożonego wnioski pojawiają się w jego aplikacji na liście „Wnioski do akceptacji”. Przełożony może zaakceptować lub odrzucić wniosek za pomocą przycisków dostępnych przy każdym wniosku.

O każdej zmianie pracownik zostanie powiadomiony za pomocą maila.

www akceptacja wnioskow

Każdy przełożony może podejrzeć listę planowanych wniosków w swoim dziale - „Planowane urlopy w moim dziale”. Listę wniosków planowanych urlopów można filtrować po datach lub pracownikach.

www moj dzial

Pracownik bez konta w Office 365

Aplikacja obsługuje także przypadek, w którym część pracowników nie posiada konta pocztowego ani konta w Office 365. Wówczas wniosek o planowany urlop składany jest w imieniu pracownika przez jego przełożonego.

planowanie urlopu

Raporty

Każdy z szefów działów widzi listę planowanych urlopów w ograniczeniu do swoich pracowników, natomiast dział Zarządu oraz dział HR mają dostęp do wszystkich planowanych urlopów w firmie -„Planowane urlopy w firmie". Listę można filtrować po wybranych parametrach.

www urlopy w firmie

Zalety

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu planowania urlopów w firmie
  • Łatwe raportowanie dostępności zasobów ludzkich oraz lepsze możliwości efektywnego rozplanowania pracy
  • Łatwość obsługi narzędzia i szybkie wdrożenie
  • Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji plus znajome środowisko Office
  • Zgodność z RODO na poziomie certyfikatu firmy Microsoft
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Przejrzystość procesu dla Wnioskodawców i Przełożonych

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini