e-Karta obecności
pozwala zrezygnować
z tradycyjnych papierowych narzędzi
rejestracji obecności pracowników i czasu pracy

PRACA HYBRYDOWA

Elektroniczna Karta Obecności

Elektroniczna Karta Obecności Pracownika dla Microsoft Teams i Microsoft 365.

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności umożliwia sprawne raportowanie pracy wykonywanej przez pracowników oraz rejestrację obecności pracowników niezależnie od miejsca pracy. Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na stworzenie karty ewidencji obecności pracowników. e-Karta Obecności Pracownika jest częścią Microsoft 365 (Office 365) dlatego można ją uruchomić bezpośrednio w Microsoft Teams. Narzędzie e-Karta Obecności wspiera sporządzanie listy obecności pracowników w organizacji oraz pracy w trybie zdalnym (Home Office), a także umożliwia zgłaszanie lub planowanie absencji jak np. urlop, zwolnienie lekarskie.
Ważnym elementem narzędzia elektroniczna lista obecności pracownika jest możliwość budowy zespołów i tworzenia grafików obecności pracowników na każdy tydzień pracy przez przełożonego oraz sporządzanie indywidualnej karty obecności i czasu pracy dla konkretnego pracownika.
Grafiki obecności pracowników
Ewidencja obecności pracowników w firmie lub pracy trybie zdalnym (Home Office)
Harmonogramy miesięczne
Tworzenie harmonogramów miesięcznych z akceptacją rodzaju pracy przez przełożonego
Bilans godzin
Rejestracja nadgodzin lub ich odbiór wraz z prośbą o akceptację przez przełożonego
Integracja
Możliwość integracji elektronicznej karty obecności pracownika z naszymi aplikacjami do rezerwacji zasobów

e-Karta Obecności - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności umożliwia prowadzenie ewidencji obecności pracowników. E-Karta Obecności Pracownika wspiera sporządzanie listy obecności pracowników dla całego zespołu lub pojedynczych pracowników.  Będąc przełożonym użytkownik ma możliwość budowy zespołu, dla którego tworzy grafik pracy na określony przedział czasowy. Grafik pracy pozwala zdefiniować rodzaj obecności lub nieobecności każdego z członków zespołu na określony dzień z przedziału czasowego.

Elektroniczna Karta Obecności Pracownika pozwala także zautomatyzować codzienny podpis, który poświadcza pojawienie się pracownika w pracy. Tym samym aplikacja e-Karta Obecności pracownika sprawia, że ewidencja obecności pracowników jest uporządkowana i jeszcze prostsza. Elektroniczna Karta Obecności Pracownika codziennie weryfikuje moment przyjścia i wyjścia z pracy, co jest dużą zaletą w hybrydowym trybie pracy.

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności może zostać także zintegrowana z innym modułem Systeo365 – Elektroniczne Wnioski Urlopowe. Umożliwia to automatyczne wyłączanie dni urlopowych z comiesięcznych zestawień obecności.

Karta Obecności Pracownika - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia e-Karty Obecności oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Rejestr obecności
Aplikacja może zastąpić tradycyjną kartę obecności w organizacji
Koszty
Opłata za aplikację Elektroniczna Karta Obecności jest jednorazowa i uzależniona od liczby użytkowników
Microsoft 365
Aplikacja e-Karta Obecności jest przeznaczona dla środowiska Microsoft Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na wszystkie nasze rozwiązania dajemy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Microsoft Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji e-Karta Obecności

Galeria aplikacji e-Karta Obecności

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Elektroniczna Karta Obecności