Obsługa Audytów Wewnętrznych dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Narzędzie wspiera przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa audytów realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365 / Microsoft 365.

Najważniejsze cechy i zalety:

  • Cały proces obsługiwany w jednym narzędziu
  • Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące audytów w przejrzystej aplikacji
  • Łatwa koordynacja poszczególnych audytów niezależnie od stopnia zaawansowania
  • Przejrzystość procesu dla wszystkich audytorów
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365 (Microsoft 365)
  • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko Office 365 (Microsoft 365)
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 3 - 4 tygodni) 
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna 

Dla kogo

Dla działów jakości, Koordynatorów i pełnomocników zarządu ds. jakości, Audytorów wewnętrznych, Zarządu

Audyty Wewnętrzne korzyści systeo

Opis:

Narzędzie wspiera przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Aplikacja Audyty Wewnętrzne pozwala na zarządzanie procesem audytów w jednym miejscu, w przejrzysty sposób, krok po kroku. Rozwiązanie pozwala na działanie etapowe, obsługując kolejne audyty niezależnie od stopnia ich wykonania. Osoba koordynująca działania związane z audytami wewnętrznymi, tworzy listę audytów do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie. Opisuje cel, obszar oraz kiedy audyt ma zostać przeprowadzony. Potencjalni audytorzy mogą się zgłosić do przeprowadzenia audytu. Domyślnie do jednego audytu może być przypisany tylko jeden audytor. W ten sposób całą listę audytów możemy koordynować z poziomu aplikacji, a nie jak wcześniej z poziomu maila.

W następnym kroku audytor tworzy plan przeprowadzenia audytu. Nasza aplikacja pozwala również na przesłanie planu audytu do Koordynatora działań ds. jakości celem akceptacji jego poprawności. Po zaakceptowaniu planu audytor przystępuje do utworzenia listy pytań, które będą wspierać przeprowadzenie audytu.Po akceptacji listy pytań przez Koordynatora ds. jakości, audytor może rozpocząć audyt wpierając się kartami niezgodności, w których opisuje wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości. Kierownik komórki audytowanej określa w każdej karcie niezgodności przyczyny powstałych nieprawidłowości oraz opis planowanych działań korygujących. Działania te podlegającej ostatecznej ocenie przez Koordynatora ds. Jakości.

Po zakończeniu audytu, audytor tworzy raportu z przeprowadzonego audytu. Określam w nim ilość zaobserwowanych niegodności, opisuje obserwacje z audytu oraz funkcjonowanie wdrożonych działań korygujących. Raport zawiera również ocenę audytowanej komórki. Ostatnim elementem aplikacji jest ocena audytora przez Kierownika komórki audytowanej. Ocenę tą kierownik wykonuje odpowiadając na wcześniej przygotowane pytania. Średnia z ocen jest przesyłana do Koordynatora ds. działań jakościowych.

Nasza aplikacja może zostać dostosowana do Państwa wymogów funkcjonalnych dla procesu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

 

Galeria - audyty wewnętrzne

Ocena audytora
Ocena audytora
Raport z audytu
Raport z audytu
Karta niezgodności
Karta niezgodności
Pytania do audytu
Pytania do audytu
Plan audytu
Plan audytu
Nowy audyt
Nowy audyt
Ekran startowy
Ekran startowy

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini