Ocena Okresowa Pracownika

Ocena Okresowa Pracownika dla Microsoft Teams i Office 365.

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracowników. Możliwość integracji aplikacji Ocena Pracownika i dodatkowego pobrania wyników z narzędzia Ocena 360 Stopni umożliwia kompleksowe podejście do realizacji procesu ocen okresowych pracowników. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje, aby korzystać z systemu oceny okresowej pracownika. Obsługa aplikacji Ocena Okresowa Pracownika realizowana jest na bazie twojego środowiska Microsoft Office 365 oraz aplikacji Microsoft Teams.

Najważniejsze cechy i zalety aplikacji Ocena Okresowa Pracownika:

 • Ocena wyników pracownika z poprzedniego okresu
 • Możliwość dołączania komentarzy i ocen dla pracownika oraz przełożonego
 • Ocena kompetencji dla pracownika i przełożonego
 • Integracja aplikacji Ocena Pracownika i pobranie wyników z aplikacji Ocena 360 Stopni
 • Tworzenie celów i zadań dla pracownika na następny okres w aplikacji Ocena Pracownika
 • Określanie planów rozwoju pracownika na najbliższy rok lub dłuższy przedział czasowy
 • Generowanie raportów i powiadomienia o statusach przeprowadzanych rozmów dla zarządu oraz działu HR, administracji i kadr
 • Ankieta umożliwiająca pracownikowi ocenę pracodawcy i miejsca pracy
 • Możliwość definiowania ścieżek rozwoju dla pracowników
 • Umożliwienie zdalnego przeprowadzenie ocen pracowniczych w aplikacji Ocena Okresowa Pracownika
 • Dostęp do aplikacji Ocena Pracownika z poziomu Microsoft Teams
 • Możliwość analizy danych z przeprowadzonych rozmów z pracownikami w systemie oceny pracowniczej
 • Obsługa aplikacji Ocena Okresowa Pracownika w ramach posiadanych licencji Microsoft Office 365
 • Łatwość obsługi narzędzia Ocena Okresowa Pracownika, znajome środowisko MS Teams / Office 365
 • Szybkie wdrożenie narzędzia do oceny pracowniczej (około 4 tygodni)
 • Możliwość rozbudowania aplikacji Ocena Okresowa Pracownika i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja Ocena Okresowa Pracownika?

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika jest przeznaczona dla wszystkich pracowników w firmie, dla kadry menadżerskiej oraz działu HR i administracji.

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika - Opis

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika umożliwia dokonanie procesu oceny pracownika przez przełożonego za pomocą dedykowanego formularza. Proces oceny pracownika rozpoczyna się w momencie wygenerowania formularzy ocen pracowniczych przez dział personalny. Przełożony wraz z pracownikiem dokonują oceny celów wyznaczonych podczas poprzedniej rozmowy rocznej. W formularzu oceny rocznej można również wyświetlić wyniki z badania Ocena 360 stopni. Za pomocą formularza systemu do oceny pracowników przełożony może wyznaczyć cele na następny rok. Oprócz tego za pomocą formularza przełożony wraz z pracownikiem może ustalić dalszą ścieżkę rozwoju dla pracownika. Ostatnim elementem formularza jest ankieta, gdzie to pracownik może ocenić swojego pracodawcę i miejsce pracy. Dane z aplikacji Ocena Okresowa Pracownika mogą być wyświetlane w Microsoft PowerBI - zestawie narzędzi do przeprowadzenia analizy danych oraz sporządzania raportów. Firma Systeo pomaga przygotować takie raporty. Narzędzie Ocena Okresowa Pracownika bardzo dobrze komponuje się też z aplikacją Intranet opartą o platformę SharePoint. Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji Ocena Okresowa Pracownika z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - ocena pracownika PRO

systeo-ocena-pracownika-lista-rozmow
systeo-ocena-pracownika-lista-rozmow
Lista rozmów z pracownikami
systeo-ocena-pracownika-generowania-rozmow
systeo-ocena-pracownika-generowania-rozmow
Generowanie rozmów
systeo-ocena-pracownika-podsumowanie-celow
systeo-ocena-pracownika-podsumowanie-celow
Ocena poprzednich celów
systeo-ocena-pracownika-ocena-360
systeo-ocena-pracownika-ocena-360
Wyniki oceny 360

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Lista aplikacji dla działu personalnego

Ocena 360 Stopni to aplikacja wspierająca dział personalny w procesie oceny pracowników w modelu 360 lub 180 stopni.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracownika.
Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników pozwala przeprowadzić ankiety satysfakcji pracowników w firmie,
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na sprawne raportowanie pracy oraz rejestrowanie obecności pracowników.
Aplikacja Rozliczanie Nadgodzin pozwala w prosty sposób rejestrować nadgodziny przepracowane przez osoby zatrudnione w firmie.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obiegu wniosków urlopowych w firmie.
Aplikacja Offboarding ułatwia przeprowadzenie procesu rozstania pracownika z firmą.
Aplikacja Onboarding usprawnia proces wprowadzenia nowego pracownika w struktury firmy.

Lista aplikacji dla działu administracji

Aplikacja Rezerwacja Biurek umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnego planu piętra biurowca lub listy dostępnych biurek w firmie.
System Rezerwacji Miejsc Parkingowych to aplikacja umożliwiająca zarządzanie parkingiem firmowym dla MS Teams / Office 355 oraz na urządzenia mobilne.
Aplikacja Elektroniczny Obieg Faktur i Dokumentów umożliwia rejestrowanie faktur firmowych, korespondencji oraz innych dokumentów.
Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie.
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salami konferencyjnymi w firmie oraz usprawnia planowanie spotkań w firmie.

Lista aplikacji dla pozostałych obszarów

Intranet SharePoint to platforma komunikacyjna na bazie Office365. Budowa Intranetu SharePoint pozwala na znaczne usprawnienie komunikacji w firmie oraz bezpieczny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i urządzenia.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie.
Aplikacja wspierająca pracę działu handlowego.
Aplikacja Inwentaryzacja Magazynowa usprawnia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz upraszcza zliczanie stanów magazynowych.