Oracle Cloud

ROZWIĄZANIA W CHMURZE
Platforma Oracle Cloud to kompletne i zintegrowane usługi chmurowe, które pozwalają użytkownikom biznesowym i programistom tworzyć i wdrażać aplikacje oraz bezproblemowo zarządzać obciążeniami — lokalnie lub w chmurze.

oracle cloud systeo

Specjalizujemy się w doborze rozwiązań Oracle Cloud dostosowanych do potrzeb i środowiska informatycznego twojej firmy. Wyjaśniamy i podpowiadamy, w jaki sposób możesz wykorzystać rozwiązania chmurowe, aby rozwijać swoją firmę szybciej i zyskać przewagę nad konkurencją. Poniżej przegląd dostępnych na platformie usług:

 • Platform as a Service (PaaS) - platforma jako usługa. To szereg usług dla programistów, specjalistów IT czy kierownictwa firmy umożliwiający tworzenie aplikacji, zarządzanie danymi, zarządzanie systemami, obsługę treści i procesów czy analitykę biznesową. Umożliwia firmom w bezpieczny i niedrogi sposób z łatwością opracowywać, testować i wdrażać aplikacje w chmurze.
 • Software as a Service (SaaS) - oprogramowanie jako usługa. SaaS to nowoczesne aplikacje w ramach chmury Oracle, które łączą procesy biznesowe w całej organizacji.
 • Infrastructure as a Service (IaaS) - infrastruktura jako usługa. Kompleksowy zestaw usług infrastrukturalnych, w tym elastyczny system obliczeniowy i storage'owy do przechowywania danych. IaaS pozwala firmom na wykonywanie dowolnych zadań w chmurze, w dodatku w środowisku zoptymalizowanym pod kątem takiej pracy i w pełni bezpiecznym.
 • Data as a Service (DaaS) - dane jako usługa. Korzystając z usług DaaS można wykorzystywać wiedzę o klientach firmy, lepiej rozumieć ich potrzeby i tworzyć ukierunkowane komunikaty. Oracle Data Cloud udostępnia dane z różnorodnych źródeł, które mogą zostać użyte przez dział sprzedaży czy marketingu w celu uzyskiwania lepszych wyników biznesowych.

pasek systeo

Dostarczamy rozwiązania Oracle Cloud w preferowanym przez klienta modelu zakupowym:

 • Pay as You Go (PAYG) - płatne z dołu w zależności od wykorzystanych zasobów
 • Monthly Flex - kontrakt płatny z góry za konkretne zużycie zasobów przez okres co najmniej 12 miesięcy

Dlaczego warto wybrać Oracle Cloud?

 • Kompletność - Oracle Cloud to kompletne rozwiązania technologiczne, które upraszczają działalność przedsiębiorstw. Warstwy chmury są w pełni zintegrowane ze sobą, a także z platformami dostępnymi lokalnie, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie.
 • Otwartość – Oracle oferuje przedsiębiorstwom więcej opcji przejścia do chmury — to klient wybiera, gdzie i jak chce to zrobić.
 • Bezpieczeństwo - Oracle umożliwia wdrożenie chmury z wieloma warstwami zabezpieczeń, które chronią każdy aspekt środowiska lokalnego klienta oraz jego środowisk w chmurze prywatnej i publicznej.
 • Wybór - przedsiębiorstwo może wdrożyć aplikacje i zarządzać nimi w swojej chmurze prywatnej lub przenieść je do chmury publicznej. Może również zdecydować się na hybrydowy model infrastruktury informatycznej, w ramach którego niektóre zasoby informatyczne są uruchamiane na platformie Oracle Cloud, a inne lokalnie.
 • Inteligencja - Oracle pomaga klientom wykorzystać możliwości nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego, chatbotów i wielu innych. Ułatwia dostęp do tych technologii oraz tworzenie i rozbudowę rozwiązań w oparciu o te technologie, a także zwiększa efektywność ich zabezpieczania i zarządzania nimi.

Usługi Oracle Cloud

Oracle Autonomus miniOracle CASB ver2 miniOracle Chatboty mini