Oracle CASB Cloud Service

BEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE
Dzięki bezpiecznemu udostępnianiu, uproszczonemu monitorowaniu i zautomatyzowanym reakcjom na incydenty, Oracle oferuje jeden punkt kontroli, dzięki któremu Twoja firma może się koncentrować na rewolucji w chmurze.

 
casb oracle systeo
 
Oracle CASB Cloud Service
 
Oracle CASB Cloud Service to wielowęzłowy broker zabezpieczeń dostępu (CASB), który umożliwia zaawansowaną analizę zagrożeń z zastosowaniem analityki zachowania użytkownika (UBA) oraz danych z firm zewnętrznych, dystrybuowanie konfiguracji, monitorowanie z funkcją alertów, a także wykrywanie obszarów „shadow IT”.
Kompletne bezpieczeństwo danych ma największe znaczenie dla organizacji stosujących usługi w chmurze. Oracle CASB Cloud Services odnosi się do trzech głównych komponentów (widoczność, dostępność i kontrola) zabezpieczeń danych w chmurze w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i kontroli.
 
pasek systeo
 
Oracle CASB Cloud Service:
  • Zobacz całą obecność w chmurze na jednym ekranie - Oracle zapewnia widoczność i bezpieczeństwo IaaS, PaaS i SaaS, łącząc informacje w jednym interfejsie użytkownika, który może wykrywać zagrożenia od początku do końca w całej infrastrukturze chmury, platformie i aplikacjach.
  • Identyfikuj anomalie za pomocą doskonałej analityki zachowania użytkowników - CASB buduje znormalizowany wzorzec zachowania użytkownika—z poziomu działu lub stanowiska do poziomu osoby—w obrębie wspólnych aplikacji, aby znaleźć odchylenia, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia.
  • Eliminuj problemy z konfiguracją zabezpieczeń - CASB umożliwia dostosowanie konfiguracji usługi do unikalnych wymagań. Dystrybuuj lub kontroluj ustawienia usług w chmurze z zastosowaniem wartości wynikających z najlepszych praktyk lub wybieraj niestandardowe ustawienia.
  • Zapobieganie zmianom w konfiguracji - Oracle umożliwia ciągłe monitorowanie konfiguracji i ostrzega o zmianie lub wyłączeniu reguł. CASB pozwala również automatycznie przywracać ustawieniom wartości bazowe.
  • Wykraczaj poza tradycyjne wykrywanie obszarów „shadow IT” - wykrywaj i monitoruj korzystanie z niedozwolonych aplikacji SaaS z użyciem bazy danych ponad 50 000 aplikacji. Możesz również uzyskać wgląd w nieznane wcześniej aplikacje ze sklepów z aplikacjami i niestandardowych aplikacji.