Rezerwacja Salek Konferencyjnych

Aplikacja do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji  w Microsoft Teams.

Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia zarządzanie rezerwacją salek i sal konferencyjnych oraz efektywne planowanie spotkań w firmie. Rezerwacja salek konferencyjnych on-line daje możliwość zarezerwowania sali w wybranym terminie oraz przedziale godzinowym z poziomu aplikacji oraz zapewnia podgląd dotyczący rezerwacji poszczególnych salek w danym dniu. Rezerwacja Salek Konferencyjnych jest także możliwa przy użyciu zainstalowanego przed daną salą tabletu, wyświetlającego szczegóły planowanych spotkań. System do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie jest zintegrowana z pocztą Microsoft Outlook oraz komunikatorem Microsoft Teams i realizowany na bazie Twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365). Aby korzystać z systemu Rezerwacja Salek Konferencyjnych nie musisz więc inwestować w dodatkowe licencje. Istnieje także możliwość zintegrowania systemu Rezerwacji Salek Konferencyjnych  z naszą aplikacją Rezerwacja Biurek, aby sprawnie zarządzać biurkami w firmie.

Najważniejsze cechy i zalety aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych:

 • Rezerwacja salek i sal konferencyjnych w firmie w wybranym terminie i przedziale godzinowym

 • Widok kalendarza salek - zarządzanie salkami i dostęp do informacji dotyczących rezerwacji sal w firmie  

 • Możliwość edytowania informacji dotyczących salek w firmie i opisania ich wyposażenia 

 • Możliwość dodania zdjęć salki pomocnych przy wyborze odpowiedniej sali na planowane spotkanie

 • Efektywne planowanie spotkań w firmie

 • Możliwość anulowania rezerwacji sali w dowolnym momencie

 • Możliwość integracji systemu do rezerwacji salek konferencyjnych z aplikacją Rezerwacja Biurek i zarządzania stanowiskami pracy w firmie
 • Wysyłanie zaproszeń na planowane spotkanie i zintegrowanie ich z pocztą Microsoft Outlook

 • Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia zajęcie wolnej salki na szybkie spotkanie poprzez zainstalowany przed salą tablet. (opcja dodatkowa)
 • Obsługa systemu do rezerwacji salek konferencyjnych w ramach posiadanych licencji Microsoft 365 (Office 365)

 • Łatwość obsługi aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych w znajomym środowisku Microsoft Teams i Microsoft 365

 • Szybkie wdrożenie systemu do rezerwacji sal i sal konferencyjnych w firmie

 • Możliwość rozbudowania aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych o dodatkowe funkcje oraz dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb firmy

systeo rezerwacja salek tablet 800x533


Dla kogo?

Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych jest przeznaczona dla wszystkich pracowników w firmie, działu HR, administracji oraz zarządu

Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych – opis

System Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salkami oraz salami konferencyjnymi w firmie. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji system wyświetla listę sal w firmie. W aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących poszczególnych sal (dostępność, numer sali, położenie, wyposażenie) oraz zdjęć podglądowych sal konferencyjnych. Po dokonaniu rezerwacji sali użytkownik może zaprosić inne osoby do uczestnictwa w spotkaniu. Do zaproszonych użytkowników automatycznie zostanie wysłany plik z dodaniem terminu do ich kalendarza. Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia także dodanie rezerwacji do kalendarza w zintegrowanej poczcie e-mail Microsoft Outlook.
Istnieje możliwość określenia w aplikacji dostępności danej sali konferencyjnej tylko dla określonej grupy lub grup pracowników. System do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie umożliwia anulowanie rezerwacji w dowolnym momencie przed planowanym spotkaniem.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji wolnej salki na szybkie spotkanie „ad hoc” z poziomu tabletu zainstalowanego przed salą konferencyjną, na którym wyświetlane są także informacje dotyczące wszystkich rezerwacji dla danej sali.

Galeria - rezerwacja salek

rezerwacja-salek-kalendarz
rezerwacja-salek-kalendarz

Kalendarz

rezerwacja-salek-lista-rezerwacji
rezerwacja-salek-lista-rezerwacji

Lista rezerwacji

rezerwacja-salek-nowa-rezerwacja
rezerwacja-salek-nowa-rezerwacja

Nowa rezerwacja

rezerwacja-salek-lista-salek
rezerwacja-salek-lista-salek

Lista salek

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Lista aplikacji dla działu personalnego

Ocena 360 Stopni to aplikacja wspierająca dział personalny w procesie oceny pracowników w modelu 360 lub 180 stopni.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracownika.
Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników pozwala przeprowadzić ankiety satysfakcji pracowników w firmie,
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na sprawne raportowanie pracy oraz rejestrowanie obecności pracowników.
Aplikacja Rozliczanie Nadgodzin pozwala w prosty sposób rejestrować nadgodziny przepracowane przez osoby zatrudnione w firmie.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obiegu wniosków urlopowych w firmie.
Aplikacja Offboarding ułatwia przeprowadzenie procesu rozstania pracownika z firmą.
Aplikacja Onboarding usprawnia proces wprowadzenia nowego pracownika w struktury firmy.

Lista aplikacji dla działu administracji

Aplikacja Rezerwacja Biurek umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnego planu piętra biurowca lub listy dostępnych biurek w firmie.
System Rezerwacji Miejsc Parkingowych to aplikacja umożliwiająca zarządzanie parkingiem firmowym dla MS Teams / Office 355 oraz na urządzenia mobilne.
Aplikacja Elektroniczny Obieg Faktur i Dokumentów umożliwia rejestrowanie faktur firmowych, korespondencji oraz innych dokumentów.
Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie.
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salami konferencyjnymi w firmie oraz usprawnia planowanie spotkań w firmie.

Lista aplikacji dla pozostałych obszarów

Intranet SharePoint to platforma komunikacyjna na bazie Office365. Budowa Intranetu SharePoint pozwala na znaczne usprawnienie komunikacji w firmie oraz bezpieczny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i urządzenia.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie.
Aplikacja wspierająca pracę działu handlowego.
Aplikacja Inwentaryzacja Magazynowa usprawnia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz upraszcza zliczanie stanów magazynowych.