Łatwe zarządzanie salkami konferencyjnymi w Twojej firmie dla Office 365

PRACA HYBRYDOWA

Rezerwacja Salek Konferencyjnych

Aplikacja do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia zarządzanie rezerwacją salek konferencyjnych oraz efektywne planowanie spotkań w firmie. System rezerwacji sal daje możliwość zarezerwowania sali konferencyjnej w wybranym terminie oraz przedziale godzinowym z poziomu aplikacji oraz zapewnia podgląd dotyczący rezerwacji poszczególnych salek w danym dniu. Rezerwacja Salek Konferencyjnych jest także możliwa przy użyciu zainstalowanego przed daną salą tabletu, wyświetlającego szczegóły planowanych spotkań. System rezerwacji salek konferencyjnych w firmie jest zintegrowany z kalendarzem i zasobami Microsoft Exchange oraz komunikatorem Microsoft Teams. Aby skorzystać z systemu rezerwacji salek konferencyjnych nie musisz inwestować w dodatkowe licencje, aplikacja Rezerwacja Salek wdrażana jest na bazie Twojego środowiska Office 365. Istnieje także możliwość zintegrowania systemu Rezerwacji Salek Konferencyjnych z naszą aplikacją Rezerwacja Biurek, aby sprawnie zarządzać biurkami w firmie.
Integracja z kalendarzem
Rezerwacja sal konferencyjnych i tworzenie spotkań bezpośrednio w kalendarzu firmowym
Prezentacja salek
System rezerwacji sal zapewnia dostęp do informacji o salach konferencyjnych w firmie, ich parametrach oraz daje możliwość dołączania zdjęć podglądowych salek
Dodatkowe wsparcie
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia automatyczne zamawianie serwisu kawowego lub cateringu
Tablet przed salą
Szybka rezerwacja salek konferencyjnych, potwierdzanie spotkania, prezentacja agendy spotkań z poziomu tabletu

Rezerwacja Salek Konferencyjnych - Opis Aplikacji

System Rezerwacji Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salkami oraz salami konferencyjnymi w firmie. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji system wyświetla listę sal w firmie. W aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących poszczególnych sal (dostępność, numer sali, położenie, wyposażenie) oraz zdjęć podglądowych sal konferencyjnych. Po dokonaniu rezerwacji sali użytkownik może zaprosić inne osoby do uczestnictwa w spotkaniu. Do zaproszonych użytkowników automatycznie zostanie wysłany plik z dodaniem terminu do ich kalendarza. Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia także dodanie rezerwacji do kalendarza w zintegrowanej poczcie e-mail Microsoft Outlook.
W aplikacji do rezerwacji sal istnieje możliwość określenia dostępności danej sali konferencyjnej tylko dla określonej grupy lub grup pracowników. System do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie umożliwia anulowanie rezerwacji w dowolnym momencie przed planowanym spotkaniem.
Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji wolnej salki konferencyjnej na szybkie spotkanie „ad hoc” z poziomu tabletu zainstalowanego przed salą konferencyjną, na którym wyświetlane są także informacje dotyczące wszystkich rezerwacji dla danej sali.

Rezerwacja Salek w Firmie - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia systemu rezerwacji sal konferencyjnych oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Zasoby Exchange
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych integruje się z zasobami (salami) utworzonymi w ramach Exchange On-line
Koszty
Opłata za wdrożenie systemu rezerwacji sal jest jednorazowa i uzależniona od ilości salek oraz użytkowników
Gwarancja
Na nasze rozwiązanie do rezerwacji sal udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych
Office365
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych jest przeznaczona dla środowiska Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji

Galeria aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych