Foto Dokumentacja korzyści systeo

Narzędzie wspierające przekazywanie informacji za pomocą fotografii wykonanych przez

aparat w telefonie komórkowym.

reklamacje baner

Aplikacja do obsługi procesu reklamacji na bazie platformy Office 365