Low-code

Aplikacje i narzędzia dla Office365 oraz MS Teams

 

Nasze rozwiązania są oparte o Microsoft Power Platform. Technologia ta pozwala nam na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w krótszym czasie i przy zachowaniu niższych kosztów niż przy tworzeniu tradycyjnie budowanych aplikacji.

Image
wszystko w jednym miejscu

Centrum w MS Teams

Kilka zrzutów ekranu dla aplikacji w Teams

Dużą zaletą aplikacji Systeo jest ich dostępność dla użytkownika z poziomu Microsoft Teams. Dzięki temu, użytkownicy nie muszą logować się do innych systemów, aby skorzystać z kolejnych narzędzi. Co więcej, mają oni dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca po zalogowaniu się na firmowe konto Microsoft 365. Jest to także ułatwienie dla administratora infrastruktury IT, który przechowuje wszystkie narzędzia w jednym środowisku. 

Jedno miejsce

Wszystkie nasze rozwiazania są dostępne z poziomu MS Teams

 
Integracje

Aplikacje Systeo365 można integrować z innymi systemami

 
Dane

Dane mogą być utrzymywane w większości baz danych

 
Możliwości

Aplikacje Low-Code mają coraz więcej możliwości i funkcji  

 

Low-Code dla Microsoft to Power Platform

więcej informacji o technologii power platform od firmy Microsoft

Integracje

Istnieje możliwość integracji aplikacji Systeo z systemami używanymi w twojej firmie, jak i zewnętrznymi narzędziami rozszerzającymi możliwości. Możemy m.in. przesyłać dane do popularnych internetowych systemów wspierających księgowość, łączyć się z bazą GUS, pobierać aktualne kursy walut z serwisu NBP czy przetwarzać dokumenty przy użyciu OCR.
Technologia low-code i środowisko Microsoft 365 umożliwiają nam budowę narzędzi, które swoją funkcjonalnością nie odbiegają od tradycyjnych rozwiązań.

Przechowywanie danych

Dane w aplikacjach tworzonych za pomocą Power Platform (Low-Code dla Office 365) są domyślnie przechowywane w listach SharePoint online, w środowisku użytkownika. Usługa ta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi zachęcamy, żeby nasi klienci skorzystali z alternatywnych rozwiązań np. z wewnętrznej bazy danych Office365 – DataVerse lub z całkowicie zewnętrznych baz danych np. MS SQL czy Oracle. W ostatnim przypadku oprócz samego zakupu licencji do bazy danych konieczne jest jednak dołączenie do kosztów zakupu licencji PowerApps per app plan dla każdego użytkownika.