Elektroniczne Wnioski Urlopowe
to narzędzie zintegrowane ze środowiskiem
Microsoft 365

PRACA HYBRYDOWA

Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Elektroniczne Wnioski Urlopowe dla Microsoft Teams i Microsoft 365.

Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe umożliwia zautomatyzowanie obiegu wniosków urlopowych w firmie. Aplikacja E-Wnioski Urlopowe jest częścią Microsoft 365 (Office 365) dlatego może być obsługiwana przez komunikator Microsoft Teams. Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala zrezygnować z tradycyjnego długotrwałego wypełniania wniosków o urlop na rzecz intuicyjnego obiegu wniosków urlopowych w trybie on-line oraz sprawnej rejestracji urlopów. Elektroniczne Wnioski Urlopowe mogą zostać zintegrowane z aplikacją E-Karta Obecności. Dzięki temu oba moduły będą synchronizować informacje o nieobecnościach pracowników. Integracja ta pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i usprawnić poszczególne procesy oraz uniknąć pomyłek. Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe umożliwia dopasowanie e-wniosku do rodzaju planowanego urlopu (np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny, Opieka nad dzieckiem, Urlop szkoleniowy, Podratowanie zdrowia, Poszukiwanie pracy, Wolne za oddanie krwi czy Odbiór urlopu za święto przypadające w sobotę) oraz wypełnienie elektronicznego wniosku o urlop na żądanie. Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe obsługuje także zwolnienia lekarskie, skierowania na badania lekarskie dla pracowników, skierowania na szkolenia pracownicze, a także daje możliwość odnowienia certyfikatów i uprawnień pracowników. Rejestracja urlopów jest także możliwa poprzez wersję mobilną aplikacji e-Wnioski o Urlop
Dla Ms Teams
Elektroniczne Wnioski Urlopowe dostępne również z poziomu aplikacji MS Teams
Wsparcie dla HR
Łatwa aktualizacja salda urlopu, pełna historia wszystkich urlopów, obsługa L4
Integracja z kalendarzem
Synchronizacja wniosków urlopowych z kalendarzem Microsoft Outlook
No-Office
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe wspiera także obsługę wniosków urlopowych pracowników produkcyjnych nieposiadających konta w Office 365

e-Wnioski Urlopowe - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe usprawnia proces obiegu wniosków urlopowych w firmie i ułatwia rejestrację urlopów. . Każdy pracownik ma możliwość wyboru odpowiedniego wniosku o urlop spośród dostępnych wariantów w aplikacji (urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny i wiele innych). Użytkownicy aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe mają także dostęp do bieżących informacji dotyczących puli dni urlopowych (dni wykorzystane, dni do wykorzystania, dostępny urlop „na żądanie”), które są automatycznie wyliczane z uwzględnieniem weekendów oraz dni wolnych od pracy.
Po utworzeniu e-wniosku o urlop przez pracownika przełożony ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia wniosku urlopowego. W obu tych przypadkach pracownik zostanie powiadomiony o podjętej decyzji przez aplikację E-Wnioski Urlopowe. Pracownik w każdej chwili może wycofać złożony wniosek o urlop także po akceptacji wniosku przez pracodawcę. Istnieje również możliwość podania powodu wycofania wniosku o urlop oraz dodania załączników do wniosku (skany dokumentów, zdjęcia).
Każdy użytkownik aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe ma dostęp do kalendarza urlopów z podglądem dla działu, zespołu lub określonej grupy pracowników. Pomaga to przełożonemu podjąć decyzję o zaakceptowaniu e-wniosku urlopowego (np. wówczas, gdy w danym okresie urlop chce wziąć większa liczba pracowników). Dodatkowo dział personalny, do którego trafiają wnioski o urlop ma możliwość importowania dostępnych dni urlopu z poziomu Microsoft Excel do aplikacji E-Wnioski Urlopowe.

Elektroniczne Wnioski Urlopowe - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Wersja mobilna
Aplikacja e-Wnioski Urlopowe posiada także wersję mobilną
Koszty
Opłata za aplikację e-Wnioski Urlopowe jest jednorazowa i uzależniona jest od liczby użytkowników
Office365
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe jest przeznaczona dla środowiska Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na rozwiązanie Elektroniczne Wnioski Urlopowe udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji e-Wnioski Urlopowe

Elektroniczne Wnioski Urlopowe wersja 5.0

Najnowsza wersja aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe w standardzie zapewnia obsługę różnych rodzajów umów o pracę lub współpracę. Nasz system do e-wniosków urlopowych obsługuje wiele rodzajów nieobecności występujących w polskich firmach. W aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe dostępne są karty pracowników zawierające najważniejsze informacje na temat dostępnych sald dni urlopowych, zatrudnienia, szkoleń i badań, co znacznie ułatwia pracę w działach personalnych. Mimo, że rozwiązanie Elektroniczne Wnioski Urlopowe jest wdrożone w Państwa Office 365, istnieje możliwość integracji lub przekazywania danych o nieobecnościach do systemów HR, będących poza środowiskiem Office lub do firm trzecich wspierających Państwa procesy kadrowe. W przypadku wdrożenia aplikacji E-Wnioski Urlopowe w środku roku, wdrożenie i uruchomienia systemu do elektronicznych wniosków urlopowych może uwzględniać również import historii wniosków z całego roku. Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe jest częścią naszych innych rozwiązań wspierających procesy kadrowe w firmach. E-Wnioski Urlopowe mogą działać i wymieniać dane np. z aplikacją E-karta Obecności. Taka integracja umożliwia automatyczne pojawienie się wszystkich zaakceptowanych wniosków urlopowych w e-karcie obecności pracownika. Cały proces wdrożenia i uruchomienia aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe u Zamawiającego jest prowadzony przez Project Menagera, który nadzoruje proces wdrożenia, aby przebiegł sprawnie i efektywnie. Project Menager pomoże Państwu uruchomić aplikację E-Wnioski Urlopowe, przypilnuje proces importu danych i przeszkoli opiekunów aplikacji. W przypadku dodania nowych funkcjonalności do systemu elektronicznych wniosków urlopowych doradzi Państwu także najbardziej optymalne rozwiązania, będzie uczestniczył w konsultacjach, a następnie w uruchomieniu nowych mechanizmów aplikacji E-Wnioski Urlopowe.

Galeria aplikacji e-Wnioski Urlopowe

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe